Bloggartiklar

Eko – inte längre en trendEko är inte längre en trend, utan ett skifte. I år väntas svenskarna lägga nästan 30 miljarder kronor på ekologiska livsmedel. Det är tre gånger mer än för bara tre år sedan.

En stor skillnad på senare år är att det inte bara är trendkänsliga stadsbor som köper ekologiskt. Förra året visade statistik från Willys att var tredje kundkorg innehöll ekologiska livsmedel och att antalet ekokunder hos kedjan ökat med 50 procent sedan året innan. En förklaring till detta är att prisskillnaden mellan ekologiskt och konventionellt minskat och att utbudet blivit större. Intresset för hälsa och miljö spelar också in liksom det faktum att den som börjat köpa ekologiskt sällan går tillbaka till helt konventionellt.

Utvecklingen fortsätter

Vanligtvis börjar kunden köpa ekologisk mjölk eller bananer och fortsätter sedan att köpa ekologiska äpplen, kiwi, kryddor, kött och så vidare. Och utvecklingen ser ut att fortsätta i samma spår. Tittar man på statistik som den oberoende analysfirman Ekoweb har gjort så visar den att vi svenskar köpte ekologiskt för 6 miljarder kronor 2008. Förra året köpte vi för 25,4 miljarder, en siffra som i år väntas stiga till 29,4 miljarder.

Regeringen stöttar ekologiskt jordbruk

Omställningen till ekologiskt jordbruk går däremot inte i samma takt som intresset. Regeringen har därför fattat beslut om att avsätta 12 miljoner kronor för att stödja utvecklingen mot mer ekologisk produktion och konsumtion de närmaste två åren. Det långsiktiga målet är att 30 % av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter.

Källa: Ekoweb