Bloggartiklar

IP Livsmedel säkrar kvaliteten


Hela vår verksamhet på SabaFruit genomsyras av ett grundligt miljö- och kvalitetstänkande. Detta gör att vi kan erbjuda fräscha, goda och näringsrika produkter, men också att vi tar ansvar för miljö och medarbetare. En av våra certifieringar heter IP Livsmedel. Men vad innebär den?

En kort förklaring är att IP Livsmedel är ett heltäckande kvalitetsprogram för livsmedelssäkerhet, hygien, märkning och spårbarhet. En standard som främst riktar sig till små och medelstora leverantörer av livsmedel till svenska butiker. Standarden baseras på krav utifrån livsmedelslagstiftningen och har tagits fram i samarbete med handelskedjorna ICA, COOP, Axfood, Vi-butikerna och Bergendahls.

Regelbundna kontroller

Cirka 1200 livsmedelsföretag är idag certifierade, och nya tillkommer hela tiden. Ett företag som är certifierat enligt IP Livsmedel kontrolleras regelbundet av ett oberoende certifieringsorgan. IP-standarden har tre nivåer; Sigillnivån, grundnivån och tillvalsnivån.

Genom att vara IP-certifierade kan våra samarbetspartners vara säkra på att vi håller en hög kvalitet i varje led och att vi har ett fungerande system gällande säkerhet och hygien.

Flera certifieringar

Förutom IP Livsmedel följer vi också flera internationella standarder och är bland annat KRAV-certifierade. KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Vi strävar också efter att följa riktlinjerna enligt GLOBALGAP och EUROGAP gällande ansvarsfulla jordbruksmetoder, livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn globalt och i Europa. GAP står för Good Agricultural Practices.